Proceedings of the BISTIC Business Innovation Sustainability and Technology International Conference (BISTIC 2023)

Steering Committee

 • Wening Patmi Rahayu

  Universitas Negeri Malang, Indonesia

 • Madziatul Churiyah

  Universitas Negeri Malang, Indonesia

 • Lohana

  Universitas Negeri Malang, Indonesia

 • Rachmad

  Universitas Negeri Malang, Indonesia

Chair

 • Della Ayu

  Universitas Negeri Malang, Indonesia

Organizing Committee

 • Cesya Rizkika Parahiyanti

  Universitas Negeri Malang, Indonesia

Technical Committee

 • Jefry Aulia Martha

  Universitas Negeri Malang, Indonesia

Editors

 • Ika Zutiasari

  Universitas Negeri Malang, Indonesia

 • Dediek Tri Kurniawan

  Universitas Negeri Malang, Indonesia

Scientific Committee

 • Amnisuhailah Binti Abarahan

  University Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, Brunei

 • Zamzami Zainuddin

  University Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

 • Agus Hermawan

  Universitas Negeri Malang, Indonesia

 • Ita Prihatining Wilujeng

  Universitas Negeri Malang, Indonesia