Proceedings of the 2016 International Conference on Humanities and Social Science

Conference General Chairs

 • Y.C. Chang

  School of Law, Shandong University, China

Conference Co-Chair

 • X.M. Hu

  Changsha University of Science & Technology, China

Conference Co-Editor

 • Y.C. Chang

  School of Law, Shandong University, China

 • M.K. Ng

  The Chinese University of Hong Kong, Hongkong, China

 • D.S. Ma

  Tianjin Polytechnic University, Tianjin, China

 • H.A. Hahdiraji

  University of Tehran, Teheran, Iran

 • N. Zhang

  Beijing Union University, Beijing, China

 • A. Zaman

  Abdul Wali Khan University Mardan, Pakistan

 • L. Jiang

  Hubei University, Hubei, China

Technical Committees

 • N. Zhang

  Beijing Union University, Beijing, China

 • Y.H. Yang

  Hunan Normal University, China

 • R.Y. Xu

  Jianghan University, China

 • C.Y. Xiong

  Jianghan University, China

 • Z.H. Yuan

  Hohai University, China

 • Q. Zhou

  Ningbo University, China

 • S.K. Hu

  Henan University, China

 • N. Zhang

  Henan University, China

 • J.J. Zhu

  Southwest University of Finance and Economics, China

 • X.K. Yu

  Hainan University, China

 • Y.W. Sun

  Hainan University, China

 • H.L. Zhang

  Hainan University, China

 • C.W. Zhang

  China Three Gorges University

 • J.L. Qian

  Hainan University, China

 • H.L. Du

  Jimei University, China

 • Y.Y. Wang

  China Three Gorges University, China

 • J. Xu

  Hunan Normal University, China

 • J.W. Dai

  Hohai University, China

 • P.C. Liu

  Wenzhou University, China

 • T. Lin

  Liaocheng University, China

 • J.G. Yue

  Jiangnan University, China

 • X. Xiao

  Southwest University of Finance and Economics, China

 • M. Sun

  Guizhou Normal University, China

 • S.W. Feng

  Southwest Forestry University, China

 • X.S. Dong

  Southwest Forestry University, China

 • Y.W. Fu

  China Agricultural University, China

 • W.Y. Wu

  Anhui University of Finance & Economics, China

 • Y.C. Hao

  Hunan Normal University, China

 • D.W. Yang

  Hunan Normal University, China

 • R.G. Li

  Shantou University, China

 • M. Yuan

  South China University of Technology, China

 • Q.L. Kong

  South China University of Technology, China

 • T. Li

  Guangxi University for Nationalities, China

 • Y.F. Lu

  Shaanxi Normal University, China

 • X. Mao

  Jiangnan University, China

 • X.Y. Yu

  Shihezi University, China

 • W.T. Bai

  Hainan University, China

 • Y.Y. Xu

  Southwest University of Finance and Economics, China

 • X.R. Liu

  Shaanxi Normal University, China

 • S.Y. Cui

  Northwest University for Nationalities, China

 • K. Cao

  China Agricultural University, China