Proceedings of the 2021 3rd International Conference on Literature, Art and Human Development (ICLAHD 2021)

Chairman

 • F. Wu

  Xi’an Jiaotong University, China

Editors

 • H. Ma

  Northwest Minzu University, China

 • N. W. Lam

  Nanyang Technological University, Singapore

 • M. Ganapathy

  Universiti Sains Malaysia, Malaysia

Technology Committee

 • K. Tarigan

  University of North Sumatra, Indonesia

 • A. A. A. Rahim

  Universiti Malaysia Pahang, Malaysia

 • H. Kassim

  Universiti Malaysia Pahang, Malaysia

Organizing Committee

 • P. Amadini

  Jilin International Studies University, China

 • F. Mansurov

  Universiti Malaysia Pahang, Malaysia

 • N. Y. Khamis

  Universiti Malaysia Pahang, Malaysia

 • L. Jia

  Shanxi Normal University, College of Music, China

Conference Secretaries

 • S. Amaro

  Polytechnic Institute of Viseu, Portugal

 • Z. Wang

  Jilin University, China

 • N. Palmer

  Sheffield Hallam University, UK

 • X. L. Li

  Peking University, China

Committee Members

 • K. Takeuchi

  Jissen Women’s Junior College, Japan

 • H. H. Wu

  National Changhua University of Education, Taiwan, China